İş Zekası

Veriyi bilgiye, bilgiyi aksiyona dönüştürerek işletmelerin stratejik kararlarını doğru verebilmelerini sağlayan hizmetimiz.

Şirket hakkındaki bilgilerin tek noktadan yönetilerek analiz edilmesini sağlayan hizmettir.

Veri transferi, veri ambarı yönetimi ve bilgi yönetimi ile kurumsal karne oluşturarak kurumun stratejik hedeflerini veriye dayandırır.
Şirket için önem taşıyan fakat fark edilemeyen konular iş zekası ile anlamlı veriler haline gelir bu sayede şirketin rekabet gücü artar.
Mobil ortamlardan şirket verilerine ulaşılarak her an karar verebilmeyi destekler.

Rekabetçi ortamda, şirketlerin karar destek sistemlerinin hızı ve tutarlılığı şirketin öne çıkıp karlılığını arttırmasında en etkili faktördür.

Neden İş Zekası

 • Doğrunun Tek Versiyonu

Şirketlerdeki farklı departmanlar kendi tanımlamalarına göre rapor üretirler.

Satınalma departmanı için anlaşması sağlanmış ürünlerin tutarı gider raporu olurken muhasebe için muhasebeleşmediği sürece dikkate alınmaz.

Operasyon bölümler ay ortasındaki rakamlarla ilgilenirken muhasebe departmanı ay sonu rakamlarıyla ilgilenir.

Departmanlar arasında bu farkları tek noktadan çözebilmek için iş zekası.

 • Maliyet

Her bir rapor için ek danışmanlık yerine firma içinde kendi raporlarınızı kendiniz üretin

 • Veri Doğruluğu ve Bilgi Şeffaflığının Artırılması

Verinin değişmeden raporlanmas, yoruma açık olmayan gerçek verinin analizi

 • Fırsat Süreci Kapanmadan Aksiyon Alabilmek

 Anlık veri analizleri sayesinde fırsat süreci kapanmadan karar alabilmek için

 • Mobil Bilgi Erişimi

Mobil ortamlardan lokasyon bağımsız veri erişimi

 • Ürün Seçim Desteği

Solutioncube İş Zekası Çözümleri SAP Business Objects ve Oracle BI (Business Intelligence) başta olmak sizlerin ihtiyacını karşılayacak en uygun ürünü firmanızda yapacağımız analiz sonrasında seçerek sizin için en iyi çözümü sunar. Firmanızın ihtiyacını eksiksiz karşılayan ürünü size tavsiye ederek seçim sürecinde yanınızda olur.

 • Dashboard

Dashboard’u uçakların kokpitlerine benzetebiliriz. Bir pilot kokpite baktığında uçak hakkındaki tüm bilgilere sahip olabiliyor.

SAP Business Objects ve OBI (Oracle Business Intelligence) Dashboard ile şirketinizin tüm bilgilerine bir bakışta erişmenizi sağlıyor, büyük resme tek noktadan ulaşarak kararlarınızı doğru almanıza yardımcı oluyoruz.

İleri seviye görsel ekranları sayesinde verilerinizi bilgiye dönüştürüyoruz.

Şirket stratejilerinizle şirket karnenizi size Web ve Mobil ortamlardan sunarak şirket gidişatını sürekli izleyebilmenizi sağlıyoruz.

Neden Solutioncube

 • Uzman Kadro ile Düşen Maliyetler

İş zekası konusunda uzman kadrosuyla kısa zamanda hızlı sonuçlar alarak maliyetlerinizi düşürmeyi hedefler.Sorunsuz raporlar hazırlayarak bakım ihtiyacını minimum seviyede tutmayı hedefler.

 • Hizmetler

Solutioncube’ün iş zekası çözümlerinde iş zekası alt yapısının kurulması, kurumsal İş Zekası bilincin yayılması, raporların karar destek sistemlerine girdi sağlaması için iş analizlerinin yapılması, SLA(Service Level Agreement) kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması, yedekleme ve kurtarma RTO (Recovery Time Objective) ve RPO (Recovery Point Objective) ya uygun mimari hazırlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması konularında yerinde ve uzaktan destek vermektedir.

 • SAP ve Oracle Ürün Ailesinin Her ikisinde de Uzmanlık

Gartner-Magic-Quadrant da yıllardır en iyiler arasında olan SAP ve Oracle ürünlerinden firmanız için en uygun olanı tavsiye ediyoruz. Kurumsal Bilgi mimarisini her iki üründe de dünya standartlarında anahtar teslim devreye alıyoruz.

SAP İş Zekası Ürün Ailesi

 • Web Intelligence

SAP Web intelligence ile şirketinizdeki çalışanların altyapı ve tablo yapıları ilgisine ihtiyaç duymadan raporlar alabilmelerini sağlıyor,

Veri analizinde IT ve dış kaynak giderlerinizi alatmanıza destek oluyoruz.

 • Explorer

SAP Explorer ile verilerinize Web ve Mobil ortamdan ulaşıp farklı boyutlarda analizler yapabilmeniz için altyapıları kuruyoruz.

Hızlı veri analiz yeteneği sayesinde verinizi tüm boyutlarıyla inceleyeilmenizi sağlıyoruz.

 • Crystal Reports

Matbu raporlarınızı ve faturalarınızı bu ürünle hazırlıyor, sistemlerinize entegre ederek ürün farklılığını hissetmeden çalışmanızı sağlıyoruz.

OBI (Oracle Business Intelligence) Ürün Ailesi

Oracle iş zekası ürünü ile tüm “İş Zekası” ihtiyaçlarınızı tek bir üründe karşılayabilir “Kurumsal Performans Yönetimi” ni aynı ürün ile karşılayabilirsiniz. Kolay kullanımı ile organizasyonunuzun sürekli değişen ihtiyaçlarına hızlı cevap alabilirsiniz. Yönetim kararlarını hızlı bir şekilde alarak firmanızın rekabet gücünü artırmanızı sağlar.

 • Veri kaynağı çeşitliliği ile tüm verilere erişim sağlar.
 • İlişkisel OLAP (ROLAP), Çok Boyutlu OLAP’ı (MOLAP) ve Kurumsal Performans Yönetimini tek üründe birleştirir.
 • “Oracle Scorecard and Strategy Management” ile kurumsal stratejilerinizi yönetebilirsiniz.
 • Raporlama altyapınız ile operasyonel sistemlerinizi “Write Back” ve “Action Framework” ile entegre hale getirebilirsiniz.
 • “Oracle Enterprise Manager” entegrasyonu ile diğer IT uygulamalarının performanslarını tek yerden yönetebilirsiniz.
 • “Oracle Essbase” ile birlikte hiyerarşik modeller oluşturarak hızlı analiz yapabilirsiniz.

Veriambarı Yönetimi ve ETL

 • Veriambarı Yönetimi

Verilerinizi modelleyerek anlamlı bililer haline dönüştürüyoruz.

Kaynak sistemlerinizide geçmiş bilgisi bulunmayan bilgilerinize tarih boyutu ekleyerek trend analizleri altyapısnı oluşturuyoruz.

SAP power designer ile veriambarı yönetimini kolaylaştırıyoruz.

 • SAP Data Services

Firmalardaki süreçlerin karmaşıklığı sebebiyle bir farklı birimlerde farklı uygulamalar çalışabilmektedir. Bazen aynı birimde dahi farklı uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Örneğin muhasebe işlemlerini yürütmek için muhasebe programı kullanılırken bütçeleme için analitik bütçe programları kullanılmaktadır.

Fakat raporlama ihtiyacı her ikisinden de verileri tek noktadan erişebilmeyi gerektirmektedir.

SAP Data services ile farklı kaynaklarınızdaki verileriniz tek noktada birleşerek tek noktadan raporlamanızı sağlıyoruz.

Sistemlerinizdeki veriler ile kullanıcılarınızdaki Excel, Access gibi verileri tek  noktada toplayarak gerçek analizleri tek kaynaktan yapabilmenizi sağlıyoruz.